Brief parochianen

Beste parochianen,

In het weekend van 28 april meldden we u dat per 1 juli 2024 pastoor Peter de Rooij op eigen verzoek ontheven wordt van zijn functie als pastoor van parochie De Bron en dat vicaris Paul Verbeek, tevens pastoor van de Lievevrouweparochie in Bergen op Zoom hem op zal volgen als administrator.
Als gevolg van deze verandering zal het lokale pastoraat voornamelijk gedaan worden door diaken Ryan Keetelaar met ondersteuning van vicaris Paul Verbeek en diaken Egbert Bornhijm. Laatstgenoemde is gedelegeerd voorzitter van de parochie OLV in het Woud te Wouw waarmee we al een lange tijd een pastorale samenwerking hebben.Het terugtreden van pastor de Rooij heeft ook consequenties voor de beide weekendvieringen die in Hoogerheide en Ossendrecht worden verzorgd. Op basis van de beschikbaarheid van voorgangers is door het pastorale team in overleg met het bestuur besloten om per 1 juli de tijden van de vieringen aan te passen.

De viering op de eerste vrijdag van de maand in Hoogerheide blijft gehandhaafd.
Ditzelfde geldt voor de viering op de tweede en vierde dinsdag van de maand in de Adolphinekapel in Ossendrecht.

Praktisch gezien zal de eerste viering in de maand juli gehouden worden op 6 juli in de kerk van Ossendrecht en 13 juli in de kerk van Hoogerheide.

Al langere tijd is er contact tussen het bisdom Breda en het parochiebestuur over de toekomst van de monumentale kerkgebouwen. Eerder sloten al de deuren van de kerken van Woensdrecht, Huijbergen en Putte.
Voor de kerken van Hoogerheide en Ossendrecht is besloten dat er met de herontwikkeling (een andere bestemming dan een liturgische) een begin kan worden gemaakt. Dit is, zo wijst de praktijk uit, een proces van enkele jaren. Daarom is besloten dat beide kerken nog tot een maximum van twee jaar gebruikt kunnen worden door de parochie. In Ossendrecht zullen de vieringen plaats gaan vinden in de Adolphinekapel. Voor Hoogerheide wordt nog gezocht naar een andere locatie voor de vieringen.

In de toekomst zullen we steeds meer de krachten bundelen met de parochies van de zone Brabantse Wal en Roosendaal. We hopen op deze manier de kansen te benutten om nieuwe gelovigen te werven als leerlingen van Jezus die als ‘nieuwe missionarissen’ voort gaan op de weg van eerdere generaties.

Met deze brief hopen we een einde maken aan de vele geruchten die in onze dorpen circuleren omtrent de toekomst van de parochie en haar kerkgebouwen.
Door het herschikken van de vieringen en de herbestemming van de te grote kerkgebouwen denken we voor de komende jaren een duurzaam antwoord te hebben gevonden voor de pastorale- en bestuurlijke uitdagingen in parochie De Bron. We hopen op uw begrip en ondersteuning.

Pastoraal team en parochiebestuur

Geplaatst in De Bron