Biecht en verzoening

Iedere mens komt in zijn leven voor allerlei keuzes te staan en raakt soms verzeild in moeilijke situaties.
Men neemt daarbij ook wel eens beslissingen, of doet dingen, waar men later spijt van heeft.
Ieder mens maakt fouten. Daardoor kun je met andere mensen in de knoop raken, maar ook met jezelf en met God.
Als dat zo is, kan men in een gesprek met een priester uitspreken wat men graag anders had willen doen.
Men kan aangeven hoe men het goed zou willen maken, als dat kan. En als men spijt heeft, kan dat hardop worden gezegd.
Daarna geeft de priester namens Jezus aan dat het vergeven wordt, zodat men een nieuwe start kan maken.
Mensen krijgen zo een nieuwe kans om het goede te doen.

Als u wilt biechten kunt u een afspraak maken met pastoor Peter de Rooij,
tel. 0164-61 25 21, e-mail paederooij@gmail.com