Caritas

Wat is Caritas  : De Bron?
In tijden dat er nog weinig sociale zorg georganiseerd was , is er binnen katholieke kringen een armenfonds opgericht , waarbij de gegoede klasse de armoede verzachtte.
Tegenwoordig is dit armenfonds actief als Caritas en besteed aandacht aan concrete noden en behoeften van medemensen.
Caritas concentreert zich vooral op situaties , waarin bestaande voorzieningen tekort schieten.
Zij hoopt daardoor bij te dragen aan een brede sociale rechtvaardigheid zonder armoede.
Caritas de Bron is werkzaam in hetzelfde gebied als Parochie de Bron .
Dat wil zeggen in de hele gemeente Woensdrecht.

Wat kan Caritas voor U doen?
Met giften , collectegelden en inkomsten uit wat in het verleden is gereserveerd kan Caritas direct hulp bieden aan mensen die nergens meer terecht kunnen.
Deze hulp staat inmiddels los van religie of nationaliteit. Daarnaast is er heden ten dage een fijne samenwerking met de protestantse diaconie.
Door contacten met sociaal maatschappelijke instellingen zoals , Wijzijn Traverse Woensdrecht ,Brede Welzijnsinstelling en vluchtelingenwerk  ,  beoogt Caritas financiёle ondersteuning te kunnen bieden om samen de minder bedeelden mogelijkheden te geven om aan de armoede te ontkomen.
Caritas kan ook U helpen , of iemand die U kent die in de problemen zit.

Enkele activiteiten van  Caritas:

  • Collectes Caritas met korte info over het bestedingsdoel
  • Vastenaktie :  soberheidsmaaltijd Hoogerheide/Woensdrecht en Putte.
  • Kaartavond Putte en koffiedrinken Ossendrecht.
  • Samenwerking met 1e communiegroep en vormselgroep.
  • Financiёle ondersteuning kindervakantiewerk in alle kernen
  • Kerstdiner en lunchbijeenkomsten voor minder bedeelde en eenzame medemens
  • Financiёle ondersteuning Voedselbank
  • Ondersteuning vluchtelingenwerk.
  • Financiёle ondersteuning van het werk van missionarissen / broeders uit onze eigen parochie.
  • Persoonlijke financiёle ondersteuning in specifieke broodnood

Het werk van Caritas ondersteunen?
Wilt U het werk van Caritas financieel ondersteunen dan kan dit op:
Bankrekening : NL24RABO 0122 973 410  t.n.v. Par. Caritas De Bron.

Hartelijk dank,
Caritas “De Bron”