Eerste Communie

Na het Doopsel is de Eerste Heilige Communie de volgende grote stap in het geloofsleven van een kind.
Het is een heel bijzonder moment: voor het eerst mag een kind dan deelnemen aan de communie en het Lichaam van Christus ontvangen.
Dit wordt in het algemeen zeer feestelijk gevierd in de parochie. De Eerste Communie is één van de drie stappen in de inwijding in het christelijk geloof.
De eerste stap is het Doopsel, de tweede stap de Eerste Heilige Communie en de derde stap is het Heilig Vormsel.

Ons kind is niet gedoopt
Soms zijn ouders/verzorgers wel geïnteresseerd in de Eerste Heilige Communie, maar is hun kind niet gedoopt.
Soms is hier destijds voor gekozen om in de keuze hiervoor het kind te betrekken.
Uw kind kan voor de communieviering nog gedoopt worden.
Het pastorale team zal overleggen met u, hoe we een doopviering in de voorbereidingstijd een plaats kunnen geven

Wilt u uw kind de Eerste Heilige Communie laten doen?
Jaarlijks is er gelegenheid tot het doen van de Eerste Communie. Via alle basisscholen van de parochie hebben alle kinderen in groep 4 een uitnodiging gekregen om zich aan te melden voor de communie en voor een informatie avond. Deze informatie avond is reeds geweest. Maar u kunt uw zoon/dochter nog opgeven tot 1 december 2020. Wilt u eerst meer weten over de bijeenkomsten ter voorbereiding van de communie of heeft u nog andere vragen, dan kunt u mailen naar de teamassistente Mirella Broos op mirella@samenkerk.nl.

De vieringen van de Eerste Heilige Communie 2021*:
In 2021 zijn er 4 communievieringen. Dit in verband met het niet doorgaan van de communieviering in 2020.
De kinderen van vorig jaar zullen hun communie doen op zondag 4 juli om 9.30 uur in de O.L. Vrouw Hemelvaartkerk te Hoogerheide en om 11.30 uur in de St. Gertrudiskerk te Ossendrecht.

De communieviering voor kinderen uit groep 4 is op zondag 26 september om 9.30 uur in de O.L. Vrouw Hemelvaartkerk te Hoogerheide en om 11.30 uur in de St. Gertrudiskerk te Ossendrecht.

* dit alles onder voorbehoud van eventuele maatregelen van het RIVM. Aan deze data kunnen geen rechten worden verleend!

Aanmelden is voor 2021 niet meer mogelijk

Kosten?
Aan de voorbereiding op de Communie zijn kosten verbonden. Deze kosten zijn vastgesteld door het Bisdom van Breda waartoe wij als parochie behoren. Wanneer u geen parochiebijdrage betaalt dan wordt een bedrag gevraagd dat gelijk is aan het bedrag voor één jaar parochiebijdrage. Voor 2021 is dit bedrag per gezin vastgesteld op € 132,=, Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de teamassistente van de parochies via e-mail: mirella@samenkerk.nl