Huijbergen

Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk

Canadaplein 1
4625 CX Huijbergen
Telefoon 0164-612521

Deze kerk is vanaf augustus 2022 gesloten voor de erediensten en staat te koop.

Kerkgebouw
De huidige kerk, gebouwd in traditionalisme stijl, is evenals de vorige toegewijd aan O.L. Vrouw Hemelvaart, werd gebouwd onder architectuur van W.J. Bunnik uit Breda in basilicastijl. Zij werd op 28 juni 1952 ingewijd. 
De kerk heeft Benedictus, Wilhelmus en Siardus als patroonheiligen. 
Het 18e-eeuwse Siardusbeeld staat links achter in de parochiekerk bij de hoofdingang.
Siardus
De heilige Siardus, abt van een norbertijnenklooster, die in de 12e/13e eeuw in Friesland leefde, heeft in Huijbergen al honderden mensen van uiteenlopende kwalen afgeholpen.
In verband hiermee is Huijbergen lang een bedevaartplaats geweest.
In principe werd er bij het aanroepen van de heilige een financieel offer verlangd.
Omdat niet iedereen hiertoe in staat was, volstond ook het gewicht van een ziek kind in vlas of het na genezing schenken van wassen kaarsen.
Ook werd een op voorspraak van Siardus geboren kind zijn naam gegeven.
In de omgeving van Huijbergen zijn nog diverse naamdragers te vinden. In de kerk is een Siarduskapel.

Orgel
Bouw: Gebroeders Vermeulen, 1953 (met ouder materiaal) revisie en verplaatsing: 1981 

Kerktoren
Klokkentoren staat terzijde van de kerk en is gebouwd in de geest van de romaanse en vroegchristelijke kerkbouw in Italië.

Geschiedenis
1270 – Vermoedelijk eerste kapel – parochie Wouw
1646 – Bouw kerk
1650 – Huijbergen wordt zelfstandige parochie
1916 – Kerk herbouwd i.v.m. bouwvalligheid oude gebouw
1944 – Kerk wordt verwoest tijdens bevrijdingsbombardement in de tweede wereldoorlog
1952 – Nieuwbouw kerk op een noordelijkere locatie architect W.J. Bunnik uit Breda
1958 – Toren aan de kerk gebouwd