Ossendrecht

Sint-Gertrudiskerk
Dorpsstraat 1
4641 HV Ossendrecht Telefoon 0164-612521

Vieringen:
Iedere zondag om 11.00 uur.

1e zondag van de maand boekenmarkt van 13.00 tot 17.00 uur in de kerk. Opbrengst voor het onderhoud van de kerk.

Kerkgebouw
R.K. parochiekerk St. Gertrudis uit 1897. Driebeukige neogotische kruisbasiliek met westtoren. Karakteristiek werk in het oeuvre van P.J. van Genk, hoofdzakelijk beïnvloed door de vroege Franse gotiek.
Interieur met houten kruisribgewelven. Modernere beglazing in het koor.

Orgel
Sinds begin 2016 heeft de kerk een nieuw orgel.
Het orgel is gebouwd door Loek van Nes uit Hoogerheide. Loek was muziekleraar en bouwde orgels als hobby.
Dit orgel is waarschijnlijk zijn laatste.
Hij maakte eigenhandig zo’n veertien instrumenten, waaronder het conservatorium-orgel dat in de Heikese kerk te Tilburg staat en dat hij oorspronkelijk bouwde voor de kerk van de Goddelijke Voorzienigheid te Bergen op Zoom, waar hij koorleider en organist was.
Ook het orgel in de kerk van Putte (gemeente Woensdrecht) is door Loek gebouwd.
Orgelbouw
In 2011 ging hij aan de slag met de bouw van een sleepladenorgel dat een plaats heeft gekregen centraal onder het gebrandschilderde raam van de heilige zuster Marie Adolphine.
Het pijpwerk van het pedaal en de windvoorziening plaatste hij in de voormalige biechtstoelruimte achter het orgel.
De orgelkas, mechanieken, klavieren, windladen en balg werden door Loek nieuw gemaakt.
In zijn werkplaats bij zijn huis vervaardigde hij onderdelen, voordat een kant-en-klaar deel van het orgel naar Ossendrecht vervoerd en geïnstalleerd kon worden.
Verder heeft hij een groot aantal waardevolle tinnen pijpen van het oude orgel hergebruikt voor het nieuwe.
Jac van Nes, Loek’s broer, ontwierp en vervaardigde de ornamenten.
De orgelbouw was begin 2016 voltooid en het orgel werd enkele maanden ingespeeld en vervolmaakt.
Inwijding
Tijdens een plechtige eucharistieviering op zondag 10 april 2016 met als voorgangers pastoor Hans de Kort en diaken Ryan Keetelaar heeft de inwijding plaatsgevonden.
Loek verrichtte –als vrijwilliger– zijn werkzaamheden geheel belangeloos.
De materiaalkosten konden betaald worden uit de uitkering die het kerkbestuur kreeg voor de waterschade aan het oude orgel.
Het oude orgel bevindt zich op de koorzolder in de torenruimte.
Oud orgel
Het werd in 1948 gebouwd door de Fa.Vermeulen  te Alkmaar.
Door vervuiling (het orgel is gebouwd zonder beschermende “orgelkas”) en voortdurende temperatuurswisselingen vertoonde het instrument steeds meer mankementen en storingen.
Als gevolg van een waterschade in  2010 is het orgel definitief onbespeelbaar.

Kerktoren
Toren staat vast aan de kerk op het westen.

Pastorie
Aan de Dorpsstraat nummer 7 te Ossendrecht, dateert van ongeveer 1900.
Het gebouw was in gebruik als woning  voor de pastoor en zijn dienstbode.
Verder zijn er vergaderruimten en is er  een lokaal als kantoorruimte voor de parochie ingericht.
Achter de pastorie ligt een tuin, samen met de pastorie met een oppervlakte van 34 are en 96 centiare.

Geschiedenis
Middeleeuwen -Kapelkerk
1648-1796 – Kerk in Protestantse beheer
1801 – Kerk in katholiek beheer
1810 – Hervormde gemeenschap bouwt eigen kerk
1842 – Zelfstandige parochie, los van Hoogerheide
1897 – Bouw nieuwe huidige kerkgebouw
1844 –1955 Heilige Apollonia processies
1965 – Kerkinterieur vervangen
2009 – Hagelbui beschadigd ramen
2010 – Restauratie ramen en dak

Kapel Zr. Marie Adolphine
Het geboortehuis van Zuster Maria Adolpine. 
Na de Zaligverklaring in 1946 van de martelares Zr. Marie Adolphine, werd er in 1951 een Stichting opgericht, genaamd Soeur Marie Adolphinestichting.
Deze Stichting heeft ter verering van de Zalige Zr. Marie Adolphine haar geboortehuis in 1951 aangekocht.  
Het huis werd bestemd als kapel om de aanbidding tot en de voorspraak van de Zalige te kunnen voortzetten. 
De slaapplaats / bedstede van Kaatje Dierkx is daarbij bewaard gebleven.
De kapel werd ingewijd op 9 juli 1954. 
Deze kapel echter, moest verbouwd worden vanwege de verkeersveiligheid. 
Het geboortehuis werd daarom afgebroken en er kwam een nieuwe kapel op de oorspronkelijke geboortegrond. 
Ook in deze verbouwde kapel is de oorspronkelijke bedstede van Zr. Marie-Adolphine bewaard gebleven. 
Deze kapel werd door pastoor Koenraadt op 9 juli 1966 ingezegend.
Meer informatie op de website van de stichting, volg de link...