Woensdrecht

Sint-Jozefkerk

Dorpsstraat 80
4634 TT Woensdrecht
Telefoon 0164-612521

Deze kerk is vanaf 26 oktober 2019 gesloten.

Eenvoudig bakstenen driebeukige kerk, gebouwd in traditionalistische stijl, met een zadeldak en een vooruitspringende toren.

Geschiedenis

2019            Op 26 oktober heeft hier de laatste viering plaatsgevonden! 

ca 1350      kapel-kerk
1584            verwoest in de Tachtigjarige Oorlog
1618            bouw Hervormde kerk door predikant Abraham de Coster
1809-1880  kerk buiten gebruik, interieur en kerk raakt vervallen of vernield
1881-1883  bouw katholieke kerk tegen de wil van het Bisdom Breda in
1885            Woensdrecht wordt een zelfstandige parochie
1944            kerk wordt door de Duitsers opgeblazen
1946            herbouw na de oorlog       
1947            inwijding als Sint-Jozef kerk

Adres
Dorpstraat 80 Woensdrecht

Pastorie
Pastorie naast de kerk is nu particulier woonhuis.