Kerkbalans / parochiebijdrage

Kerkbalans is een gezamenlijke jaarlijks actie van een aantal kerkgenootschappen in Nederland, waaronder de RK Kerk.
Ook onze parochie doet elk jaar in januari hieraan mee.
Omdat zij geen subsidie ontvangt, kan onze parochie niet voortbestaan zonder bijdragen van onze parochianen.  

Hiermee dekt de parochie haar kosten voor een belangrijk deel.
Eénmaal per jaar schrijven wij al onze parochianen aan met verzoek om een gift.

.
Het richtbedrag is in 2024 gesteld op € 160,=, maar met elke gift hoger of lager is de parochie blij.

Periodieke giftenaftrek
Wanneer u minimaal 5 jaar achtereen jaarlijks een gelijke bijdrage levert aan het parochiefonds, dan is deze gift volledig zonder drempel aftrekbaar voor de belasting.
En de parochie betaalt over uw gift geen cent belasting.
Een win-win-situatie dus!!
De parochie dient hiervoor een contractje met u te sluiten.
Voor meer informatie kunt u e-mailen met debronpenningmeester@gmail.com of bellen met 0164-612521.
Onderstaand treft u een overzicht van het percentage belastingbesparing aan.

Minimale besparing
AOW-gerechtigden 19,03% (2023)
Niet-AOW gerechtigden 36,93% (2023)

Maximale besparing
AOW-gerechtigden 36,93% (2023)
Niet-AOW-gerechtigden 36,93% (2023)

Let op!
De maximale besparing daalt elk jaar totdat deze in 2023 en daarna 37,05% is.

Wij hopen dat u ook dit jaar weer meedoet met ons parochiefonds.
De parochie is u hiervoor heel dankbaar!!

Overmaken kunt u het gehele jaar op onderstaande rekeningnummer

NL44 RABO 01229 06 411 t.n.v. Parochie De Bron

Voor informatie kunt u zich wenden tot onze penningmeester via e-mail debronpenningmeester@gmail.com