Tarieven

Tarieven kerkelijke diensten

Van het Bisdom Breda hebben wij bericht ontvangen over de tarieven voor kerkelijke diensten in 2023.De tarieven zijn op advies van het bisdom verhoogd met 10% en niet met het huidige inflatiecijfer van 14,3% , dit is de consumentenprijsindex (CPI)

Uitvaartdienst (met of zonder avondwake)€ 690,-
Dienst in het crematorium of op de begraafplaats
zonder voorafgaande kerkelijke dienst (met of
zonder avondwake
€ 460,-
Alleen avondwake€ 350,-
Huwelijksdienst€ 690,-
Jubileumdienst€ 345,-
Richtbedrag parochiebijdrage volgens 1% minimum inkomen€ 156,-
Plaatsengeld€ 1,-
Stipendium (misintentie)€ 12,-

Er is in het verleden een zogenaamde restitutieregeling geweest, inhoudende dat op basis van de betaalde parochiebijdrage in de afgelopen 3 jaar dit in mindering gebracht werd op begrafeniskosten, 1e communie en vormsel.  Deze restitutieregeling is reeds per 1-1-2018 reeds afgeschaft door het Bisdom,  maar in de praktijk werd deze toch nog hier en daar uitgevoerd.  In parochie de Bron wordt deze restitutieregeling voor vormsel, communie en doopsel afgeschaft per 1-1-2023, voor kerkelijke uitvaartdiensten in een kerk of crematorium  is er coulance voor één jaar.

In 2023 is er nog een mogelijkheid voor restitutie van één jaar parochiebijdrage of het schenken van deze bijdrage aan de parochie. Met ingang van 1-1-2024 wordt de restitutieregeling  ook voor uitvaartdiensten volledig afgeschaft.

In de loop der jaren zijn de richtlijnen vanuit het Bisdom aangepast. Als men samenwoont is men zelfstandig en worden dan geacht zelf parochiebijdrage te betalen. Ook als men ouder is dan 18 jaar met een eigen inkomen en thuiswonend, wordt men eveneens gezien als zelfstandig en via de richtlijnen van het Bisdom geacht zelf parochiebijdrage te betalen.

Voor degenen die géén parochiebijdrage betalen en die gebruik maken van een van de genoemde kerkelijke diensten gelden bovenstaande tarieven.

Bijdrage doop, eerste communie en vormsel

Voor een doop, eerste communie en vormselviering is de bijdrage € 156,=, gelijk aan het richtbedrag van de parochiebijdrage.

Is iemand in voldoende mate lid van het parochiefonds dan wordt er niets in rekening gebracht. Als ouders hetzelfde jaar dat het kind een sacrament ontvangt al een bijdrage hebben gedaan aan het parochiefonds, dan wordt deze in mindering gebracht. Wanneer in één gezin in hetzelfde kalenderjaar 2 of meer dopelingen, communicanten en/of vormelingen zijn, hoeft slechts voor één te worden betaald.

Tarieven begraafplaatsen De Bron

Tarieven bij begraving, reservering of verlenging per jaar *:
Enkel graf: grafrecht inclusief onderhoudskosten €  55
Dubbel graf: grafrecht inclusief onderhoudskosten € 110
Kindergraf t/m 12 jaar, grafrecht inclusief onderhoudskosten €  28
Urnengraf, grafrecht inclusief onderhoudskosten €  45
Urn in een columbarium, grafrecht inclusief onderhoudskosten €  45
Eenmalige wettelijke verwijderingsbijdrage steen:
Graf volwassene € 250
Kindergraf €  125
Urn in urnengraf of columbarium €  125
Graf delven voor volwassene:
op werkdagen €  550
in het weekend €  650
Graf delven voor kinderen:
op werkdagen € 275
in het weekend €  325
Herbegraven: uitsluitend op werkdagen:
Volwassenen €  390
Kinderen €  195
Bijzetting in een urnengraf:
op werkdagen €  170
in het weekend €  226
Bijzetting in een bestaand graf (vergaanbare urn)
op werkdagen € 170
in het weekend € 226
Bijzetting in columbarium:
op werkdagen € 170
in het weekend € 226
Alleen de kosten van bijzetting, kosten voor openen en opnieuw sluiten
komen voor rekening van de nabestaanden.
    Asverstrooiing:
op werkdagen € 170
in het weekend € 226
*Tarieven worden jaarlijks geïndexeerd met het indexcijfer CPI van oktober.
Vastgesteld in bestuursvergadering parochie De Bron d.d. 09-12-2022

Opmerkingen: voor een dubbel graf wordt een tarief van 2x grafrecht en 2x onderhoudsbijdrage begraafplaats in rekening gebracht; bij overlijden 2e persoon wordt tijdslimiet grafrechten van de 1e overledene gelijk getrokken naar 20 jaar en verrekend, bv na 11 jaar bij bijzetting wordt dan 9/20 deel van 1e overledene  in rekening gebracht.

Bij kindergraven, wanneer het kinderen betreft tot en met 12 jaar en in het geval van een doodgeboren vrucht, wordt van de navolgende tarieven slechts 50% in rekening gebracht: grafrecht voor de duur van 20 jaar, incl. onderhoudsbijdrage begraafplaats, kosten graf delven en verwijderingsbijdrage.