Tarieven

Tarieven kerkelijke diensten

Van het Bisdom Breda hebben wij bericht ontvangen over de tarieven voor kerkelijke diensten in 2020.

Uitvaartdienst (met of zonder avondwake)€ 608,-
Dienst in het crematorium of op de begraafplaats
zonder voorafgaande kerkelijke dienst (met of
zonder avondwake
€ 405,-
Alleen avondwake€ 302,-
Huwelijksdienst€ 608,-
Jubileumdienst€ 305,-
Advies parochiebijdrage volgens 1% minimum inkomen€ 122,-
Plaatsengeld€ 1,-
Stipendium (misintentie)€ 11,-

Voor doopsel, Eerste Communie en Vormsel verwijzen wij naar de tekst van de laatste alinea op deze pagina.

Degenen die steeds minimaal het richtbedrag aan parochiebijdrage betalen en die gebruik maken van één van de genoemde kerkelijke diensten, hoeven voor de betreffende dienst niets te betalen.

Degenen, die aan parochiebijdrage minder dan het richtbedrag betalen en die gebruik maken van een van de genoemde kerkelijke diensten, zullen het verschil tussen het tarief voor de betreffende kerkelijke dienst en de feitelijk betaalde parochiebijdrage van de afgelopen 5 jaren bij moeten betalen.

In de loop der jaren zijn de richtlijnen vanuit het Bisdom aangepast. Als men samenwoont is men zelfstandig en worden dan geacht zelf parochiebijdrage te betalen. Ook als men ouder is dan 18 jaar met een eigen inkomen en thuiswonend, wordt men eveneens gezien als zelfstandig en via de richtlijnen van het Bisdom geacht zelf parochiebijdrage te betalen.

Voor degenen die géén parochiebijdrage betalen en die gebruik maken van een van de genoemde kerkelijke diensten gelden bovenstaande tarieven.

Bijdrage doop, eerste communie en vormsel

Is iemand in voldoende mate lid van het parochiefonds dan wordt er niets in rekening gebracht. Ouders die geen lid zijn van het parochiefonds krijgen een rekening van € 122. Bij een bijdrage die lager is dan het drempelbedrag wordt een reductie toegepast. Wanneer in één gezin in hetzelfde kalenderjaar 2 of meer dopelingen, communicanten en/of vormelingen zijn, hoeft slechts voor één te worden betaald.

Tarieven begraafplaatsen De Bron

Onder constructie! Voor informatie kunt u bellen met 0164-612521