Tarieven

Tarieven kerkelijke diensten

Van het Bisdom Breda hebben wij bericht ontvangen over de tarieven voor kerkelijke diensten in 2021.

Uitvaartdienst (met of zonder avondwake)€ 612,-
Dienst in het crematorium of op de begraafplaats
zonder voorafgaande kerkelijke dienst (met of
zonder avondwake
€ 408,-
Alleen avondwake€ 307,-
Huwelijksdienst€ 612,-
Jubileumdienst€ 307,-
Advies parochiebijdrage volgens 1% minimum inkomen€ 132,-
Plaatsengeld€ 1,-
Stipendium (misintentie)€ 11,-

Degenen die steeds minimaal het richtbedrag aan parochiebijdrage betalen en die gebruik maken van één van de genoemde kerkelijke diensten, hoeven voor de betreffende dienst niets te betalen.

Degenen, die aan parochiebijdrage minder dan het richtbedrag betalen en die gebruik maken van een van de genoemde kerkelijke diensten, zullen het verschil tussen het tarief voor de betreffende kerkelijke dienst en de feitelijk betaalde parochiebijdrage van de afgelopen 3 jaren bij moeten betalen.

In de loop der jaren zijn de richtlijnen vanuit het Bisdom aangepast. Als men samenwoont is men zelfstandig en worden dan geacht zelf parochiebijdrage te betalen. Ook als men ouder is dan 18 jaar met een eigen inkomen en thuiswonend, wordt men eveneens gezien als zelfstandig en via de richtlijnen van het Bisdom geacht zelf parochiebijdrage te betalen.

Voor degenen die géén parochiebijdrage betalen en die gebruik maken van een van de genoemde kerkelijke diensten gelden bovenstaande tarieven.

Bijdrage doop, eerste communie en vormsel

Is iemand in voldoende mate lid van het parochiefonds dan wordt er niets in rekening gebracht. Ouders die geen lid zijn van het parochiefonds krijgen een rekening van € 132. Bij een bijdrage die lager is dan het drempelbedrag wordt een reductie toegepast. Wanneer in één gezin in hetzelfde kalenderjaar 2 of meer dopelingen, communicanten en/of vormelingen zijn, hoeft slechts voor één te worden betaald.

Tarieven begraafplaatsen De Bron

Tarieven bij begraving, reservering of verlenging per jaar *:
Enkel graf: grafrecht inclusief onderhoudskosten €  50
Dubbel graf: grafrecht inclusief onderhoudskosten € 100
Kindergraf t/m 12 jaar, grafrecht inclusief onderhoudskosten €  20
Urnengraf, grafrecht inclusief onderhoudskosten €  40
Urn in een columbarium, grafrecht inclusief onderhoudskosten €  40
Eenmalige wettelijke verwijderingsbijdrage steen:
Graf volwassene € 150
Kindergraf €  75
Urn in urnengraf of columbarium €  75
Graf delven voor volwassene:
op werkdagen €  500
in het weekend €  600
Graf delven voor kinderen:
op werkdagen €  250
in het weekend €  300
Herbegraven: uitsluitend op werkdagen:
Volwassenen €  350
Kinderen €  175
Bijzetting in een urnengraf:
op werkdagen €  150
in het weekend €  200
Bijzetting in een bestaand graf (vergaanbare urn)
op werkdagen € 150
in het weekend € 200
Bijzetting in columbarium:
op werkdagen € 150
in het weekend € 200
Alleen de kosten van bijzetting, kosten voor openen en opnieuw sluiten
komen voor rekening van de nabestaanden.
    Asverstrooiing:
op werkdagen € 150
in het weekend € 200
*Tarieven worden jaarlijks geïndexeerd met het indexcijfer CPI van oktober.
Vastgesteld in bestuursvergadering parochie De Bron d.d. 19-03-2021

Opmerkingen: voor een dubbel graf wordt een tarief van 2x grafrecht en 2x onderhoudsbijdrage begraafplaats in rekening gebracht; bij overlijden 2e persoon wordt tijdslimiet grafrechten van de 1e overledene gelijk getrokken naar 20 jaar en verrekend, bv na 11 jaar bij bijzetting wordt dan 9/20 deel van 1e overledene  in rekening gebracht.

Bij kindergraven, wanneer het kinderen betreft tot en met 12 jaar en in het geval van een doodgeboren vrucht, wordt van de navolgende tarieven slechts 50% in rekening gebracht: grafrecht voor de duur van 20 jaar, incl. onderhoudsbijdrage begraafplaats, kosten graf delven en verwijderingsbijdrage.