Vormsel

Wat is het Vormsel?
Soms moeten we keuzes maken in ons leven. Bij het Vormsel zeg je zelf dat je bij de Kerk wilt horen.
Bovendien vraag je of de heilige Geest je wilt helpen op jouw weg door het leven.
De bisschop of zijn plaatsvervanger legt zijn hand op je hoofd en zalft je met Chrisma, net als tijdens de Doop.
Je wordt maar één keer gevormd, net als je ook maar één keer wordt gedoopt.

Wanneer kun je gevormd worden?
Als je gedoopt ben en je Eerste Communie hebt gedaan, kun je gevormd worden.
Als dit niet het geval is, neem dan contact op voor nader overleg.
Ons e-mailadres is mirella@samenkerk.nl .   

Wanneer
De vormselviering vindt regionaal plaats. Dit jaar was de viering op 17 mei. In 2025 is er een vormselviering op vrijdag 6 juni 2025 om 19.00 uur in de kerk van Wouw.
Het sacrament voor het Vormsel wordt gegeven door de bisschop of een gedelegeerde van de bisschop.

Informatie en inschrijven
Jaarlijks is er gelegenheid tot het ontvangen van het Heilig Vormsel. Via alle basisscholen van de parochie krijgen alle kinderen in groep 8 een uitnodiging voor een informatie avond. Tijdens deze bijeenkomst zullen wij u uitleg geven over wat het Vormsel inhoudt en hoe wij vanuit de parochie, in voortdurende samenwerking met u, u en uw kind willen begeleiden op weg naar de grote gebeurtenis. De datum voor deze informatie avond is nu nog niet bekend. Ouders en kinderen zijn hierbij van harte welkom en is vrijblijvend. Dus ook bij twijfel, bent u welkom. U kunt uw zoon/dochter opgeven tot 1 december 2024. Bij de vormselviering horen een aantal regionale voorbereidingsbijeenkomsten. Het is een gevarieerd programma geworden op verschillende locaties. Ook een ouder informatie avond is onderdeel van de vormselvoorbereiding. Wilt u meer informatie ontvangen over de vormselviering en de voorbereidingsbijeenkomsten dan kunt u een mail sturen naar onze teamassistente Mirella Broos op mirella@samenkerk.nl. U ontvangt dan vrijblijvend alle informatie per mail.

U kunt uw zoon/dochter opgeven voor het Vormsel. Hij/zij is van harte welkom. Aanmelden kan tot 1 december 2024 via het aanmeldformulier op onze website via deze link: aanvraag vormsel. Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met onze teamassistente Mirella Broos via mirella@samenkerk.nl.

Kosten
Aan de voorbereiding op het Vormsel zijn kosten verbonden. Deze kosten worden vastgesteld door ons bisdom. Dit jaar bedraagt de bijdrage €160,=. Uw mogelijke bijdrage aan het parochiefonds in het jaar van opgave wordt op deze kosten in mindering gebracht.