Over Samenkerk

Welkom op de site van samenkerk.nl, dit is een gezamenlijk project van 2 parochies: parochie “de Bron” uit de zuidwesthoek van Brabant en "Onze Lieve Vrouw in het Woud" uit de regio Wouw. Beide parochies werken samen met name in de pastorale zorg, daarvoor is er één pastoraal team.

Onze lieve vrouw
in het woud

Over Onze lieve vrouw

De bron

Een stukje tekst over De bron