Onze Lieve Vrouw in het Woud

De parochie Onze Lieve Vrouw in het Woud is in 2001 ontstaan uit een fusie van vier parochies in de huidige geloofsgemeenschappen, Heerle, Moerstraten, Wouw en Wouwse Plantage.

In 2019 is de Lambertuskerk van Wouw aangewezen als de officiële parochiekerk.
Samen met de Gertrudiskerk van Wouwse Plantage zijn deze twee kerken eigendom van de Parochie.
De Lambertuskerk in Wouw is een rijksmonument.

De vroegere Gertrudiskerk van Heerle is in 2012 verkocht aan de huidige woningcorporatie Alwel in Roosendaal. Het is nu het dorpshuis ‘De Schalm’.
Naast de huisarts, de fysiotherapeut en het dorpshuis huurt ook de parochie enkele ruimtes voor de weekendvieringen.

De vroegere Theresiakerk van Moerstraten is in 2013 overgegaan in particuliere handen.
In Moerstraten wordt elke maand een viering gehouden in dorpshuis ‘De Parelmoer’.

Als u interesse hebt voor een kort overzicht van de geschiedenissen van de (voormalige) kerken: klik hier
Voor filmpjes: klik hier .

Het actueel overzicht van alle vieringen treft u aan onder het blokje ‘vieringen‘.

Laatste nieuws

 • Actie Kerkbalans 2021 / Parochiefonds
  2020
  Voor uw bijdrage in 2020 danken wij u van harte!
  Met uw jaarlijkse bijdrage, een paar andere inkomstenbronnen en hulp van 280 vrijwilli
 • Uitzending vieringen op computer of tv
  Zoals bekend zendt de parochie voortaan elke zondag de weekendviering vanuit de Lambertuskerk in Wouw uit.
  U kunt deze viering volgen op uw c
 • Telefonische bereikbaarheid parochie bij ziekte of overlijden
  Wilt u een afspraak maken voor een ziekenbezoek of voor het ontvangen van de ziekencommunie, de ziekenzegen of het sacrament van de ziekenzalvin
 • Gezegend Nieuwjaar
  Overweging van onze Diaken Ryan Keetelaar op 1 januari 2020 tijdens de viering in Wouw
  Wat zal ik u wensen!
  Er worden in de laatste weken van