Spreekuur

Elke maandag van 10.00 tot 11.00 uur is de teamassistente van het pastoraal team, Mirella Broos, aanwezig in het parochiecentrum van Wouw, Torenplein 1A. Haar telefoonnummer is 06-30525509.
U kunt bij haar voor allerhande zaken terecht!


Intenties kunt u bij voorkeur aanvragen via onderstaande koppeling

Intentie(s) aanvragen

Ook kunt u een briefje in de brievenbus van het parochiecentrum doen of sturen naar Parochie OLV in het Woud,
Torenplein 1A, 4724 BC  Wouw

Eén van onderstaande telefoonnummers bellen kan ook!
Heerle
0165-303102

Moerstraten
0165-303114

Wouw
0165-308230

Wouwse Plantage
0165-379855
of
0165-379883

Betaling
Betaling kan contant of door overmaking op rekeningnummer NL60RABO0372701396 t.n.v. parochie OLV in het Woud met vermelding van ‘intentie voor ………’.