Actueel

 • Actie Kerkbalans 2021 / Parochiefonds
  2020
  Voor uw bijdrage in 2020 danken wij u van harte!
  Met uw jaarlijkse bijdrage, een paar andere inkomstenbronnen en hulp van 280 vrijwilli
 • Uitzending vieringen op computer of tv
  Zoals bekend zendt de parochie voortaan elke zondag de weekendviering vanuit de Lambertuskerk in Wouw uit.
  U kunt deze viering volgen op uw c
 • Telefonische bereikbaarheid parochie bij ziekte of overlijden
  Wilt u een afspraak maken voor een ziekenbezoek of voor het ontvangen van de ziekencommunie, de ziekenzegen of het sacrament van de ziekenzalvin
 • Gezegend Nieuwjaar
  Overweging van onze Diaken Ryan Keetelaar op 1 januari 2020 tijdens de viering in Wouw
  Wat zal ik u wensen!
  Er worden in de laatste weken van
 • Thuiskomen bij elkaar
  Overweging van onze diaken Ryan Keetelaar op kerstavond 2020
  1 Kerstmis – 24 december 19.00 uur Hoogerheide 2020
  Jesaja 9,1-3.5-6
  Titus 2,1
 • Collecte voor vieringen in uw huiskamer
  Wanneer u vanuit uw huiskamer onze vieringen volgt via ‘Uitzending vieringen’ kunt u wel deelnemen aan de collecte ter bestrijding van onze jaar
 • Reserveren voor een viering is verplicht
  We leven in een bijzondere en bizarre tijd!
  We volgen de richtlijnen van onze bisschop.
  Graag herinneren we er u aan dat het maximum aantal aanw
 • Bericht van parochiebestuur en pastoraal team
  R.K. Parochie O.L.Vrouw in het Woud
  Postadres/parochiecentrum: Torenplein 1a, 4724 BX Wouw. KvK 74904213
  Secretariaat: Klinkert 6, 4724 DL W
 • Parochieblad en nieuws per e-mail
  De Coronacrisis heeft ons geleerd dat meer dan ooit communicatie per e-mail en telefoon uiterst belangrijk zijn.
  De wereld digitaliseert in stee
 • Als uw e-mailadres wijzigt………
  We merken dat e-mailadressen wijzigen, met name door de aanleg van glasvezel.
  We roepen u op om bijtijds ook onze parochie van uw nieuw e-mail