Caritas

Caritas houdt zich bezig met de medemens, die behoeftig en/of in nood is.
De organisatie zit als volgt in elkaar.

Bestuur
Peter van Steekelenburg, voorzitter/penningmeester
Anneke van den Eijnden, secretaris, telefoon: 0165-302952
Lilian Meesters, lid

Contactpersonen deelraad
Jeanne Rovers voor Wouw
Marleen Machielse voor Heerle
Corrie Aarden voor Moerstraten
Adrie Koolen, Rina van Meer en Matthé Kerstens voor Wouwse Plantage

Contact via e-mail: caritasolv@samenkerk.nl

Privacyreglement en -verklaring
In mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden.
Deze nieuwe wet voor de bescherming van persoonsgegevens heeft ook gevolgen voor de Parochiële Caritas Instelling (PCI) (of Armenbestuur) van de parochie Onze Lieve Vrouw in het Woud.
De PCI werkt met het oog op de AVG met een eigen privacyreglement en privacyverklaring.
Het privacyreglement is op 7 november 2018 vastgesteld door het bestuur van de PCI. In het privacyreglement worden de rechten en plichten van alle betrokkenen nauwkeurig omschreven. In het privacyreglement leest u hoe de PCI met persoonsgegevens omgaat.
Om ook diegenen die zich met een hulpvraag richten tot de PCI goed te informeren is er de privacyverklaring.
Hierin staan de belangrijkste onderwerpen overzichtelijk bij elkaar.
De privacyverklaring wordt ook verstuurd naar degene die zich met een hulpvraag tot de PCI wendt.
Soms zal de PCI expliciet toestemming van de betrokkene vragen.
Toestemming kan gevraagd worden via een e-mail of (indïen beschikbaar) een intakeformulier.
Heeft u vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens door de PCI? Dan kunt u ons bereiken via: caritasolv@samenkerk.nl.