Caritas

Caritas werkt vanuit een christelijke overtuiging en geeft gestalte aan de opdracht van de kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving en daardoor bij te dragen aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid.

Caritas is er voor de medemens, die behoeftig en/of in nood is.

Bent u, of kent u iemand die de hulp van Caritas in zou willen roepen, schroom dan niet maar neem contact met ons op. Wij zijn er voor u.

De organisatie zit als volgt in elkaar.
Bestuur
Gertruud Brooijmans-van Waes, voorzitter, 0165-308230
Vacature, secretaris
Vacature, penningmeester
Lilian Meesters, lid
Käthe van Delft-Driessen, lid
Barbara Ruigrok-Nigge, lid

Contactpersonen deelraad
Volgt later Wouw
Marleen Machielse voor Heerle
Corrie Aarden en Anneke van de Eijnden voor Moerstraten
Adrie Koolen en Rina van Meer voor Wouwse Plantage

Contact via e-mail: caritasolv@samenkerk.nl

Privacyreglement en -verklaring
In mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden.
Deze nieuwe wet voor de bescherming van persoonsgegevens heeft ook gevolgen voor de Parochiële Caritas Instelling (PCI) (of Armenbestuur) van de parochie Onze Lieve Vrouw in het Woud.
De PCI werkt met het oog op de AVG met een eigen privacyreglement en privacyverklaring.
Het privacyreglement is op 7 november 2018 vastgesteld door het bestuur van de PCI. In het privacyreglement worden de rechten en plichten van alle betrokkenen nauwkeurig omschreven. In het privacyreglement leest u hoe de PCI met persoonsgegevens omgaat.
Om ook diegenen die zich met een hulpvraag richten tot de PCI goed te informeren is er de privacyverklaring.
Hierin staan de belangrijkste onderwerpen overzichtelijk bij elkaar.
De privacyverklaring wordt ook verstuurd naar degene die zich met een hulpvraag tot de PCI wendt.
Soms zal de PCI expliciet toestemming van de betrokkene vragen.
Toestemming kan gevraagd worden via een e-mail of (indïen beschikbaar) een intakeformulier.
Heeft u vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens door de PCI? Dan kunt u ons bereiken via: caritasolv@samenkerk.nl.