Doopsel

Door het doopsel word je opgenomen in de Rooms Katholieke kerk.
Een aantal dingen zijn hierbij van belang.

  • De voorbereiding op de doop geschiedt door de dooppastor en u samen. Na het invullen van het inschrijfformulier, ontvangt u een bevestiging hiervan. Enige tijd voor de doopviering maakt de dooppastor met u een afspraak voor een bezoek. Hierbij maakt hij met u kennis en vertelt meer over het doopsacrament en hoe de viering eruit zal zien.
  • Aanmelden geschiedt door hier het formulier in te vullen en te verzenden. Zodra dit binnen is nemen wij contact op.
  • Voor zover dit nog niet is gebeurd worden de gegevens van u en uw kindje vastgelegd in onze administratie.
  • Een doopviering kost € 160,=, tenzij u in voldoende mate deelneemt aan ons parochiefonds. Zie tarieven !

DOOPBOEKJE
De tekst van het doopboekje van de parochie vindt hieronder.