Eerste Communie

Na het Doopsel is de Eerste Heilige Communie de volgende grote stap in het geloofsleven van een kind.
Het is een heel bijzonder moment: voor het eerst mag een kind dan deelnemen aan de communie en het Lichaam van Christus ontvangen.
Dit wordt in het algemeen zeer feestelijk gevierd in de parochie. De Eerste Communie is één van de drie stappen in de inwijding in het christelijk geloof.
De eerste stap is het Doopsel, de tweede stap de Eerste Heilige Communie en de derde stap is het Heilig Vormsel.

Ons kind is niet gedoopt
Soms zijn ouders/verzorgers wel geïnteresseerd in de Eerste Heilige Communie, maar is hun kind niet gedoopt.
Soms is hier destijds voor gekozen om in de keuze hiervoor het kind te betrekken.
Uw kind kan voor de communieviering nog gedoopt worden.
Het pastorale team zal overleggen met u, hoe we een doopviering in de voorbereidingstijd een plaats kunnen geven

Wilt u uw kind de Eerste Heilige Communie laten doen?
Jaarlijks is er gelegenheid tot het doen van de Eerste Communie. Via alle basisscholen van de parochie krijgen alle kinderen in groep 4 een uitnodiging voor een informatie avond. Tijdens deze bijeenkomst zullen wij u uitleg geven over wat je Eerste Communie doen inhoudt en hoe wij vanuit de parochie, in voortdurende samenwerking met u, u en uw kind willen begeleiden op weg naar de grote gebeurtenis. Deze informatie avond is al geweest, maar u kunt uw kind nog opgeven tot 1 december 2020. Voor alle informatie en vragen kunt u mailen met onze teamassistente Mirella Broos op mirella@samenkerk.nl.

De vieringen van de Eerste Heilige Communie 2021*:
In 2021 zijn er 2 communievieringen. Dit in verband met het niet doorgaan van de communieviering in 2020.
De kinderen van vorig jaar zullen hun communie doen op zondag 18 april om 11.00 uur in de St. Lambertuskerk te Wouw.

De communieviering voor kinderen uit groep 4 is op zondag 30 mei om 11.00 uur in de St. Lambertuskerk te Wouw.

* dit alles onder voorbehoud van eventuele maatregelen van het RIVM. Aan deze data kunnen geen rechten worden verleend!

Aanmelden doet u hier.

Kosten?
Aan de voorbereiding op de Communie zijn kosten verbonden. Deze kosten zijn vastgesteld door het Bisdom van Breda waartoe wij als parochie behoren. Wanneer u geen parochiebijdrage betaalt dan wordt een bedrag gevraagd dat gelijk is aan het bedrag voor één jaar parochiebijdrage. Voor 2021 is dit bedrag per gezin vastgesteld op € 122,=,

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de teamassistente van de parochies via e-mail: mirella@samenkerk.nl