Eerste Communie

Na het Doopsel is de Eerste Heilige Communie de volgende grote stap in het geloofsleven van een kind.
Het is een heel bijzonder moment: voor het eerst mag een kind dan deelnemen aan de communie en het Lichaam van Christus ontvangen.
Dit wordt in het algemeen zeer feestelijk gevierd in de parochie. De Eerste Communie is één van de drie stappen in de inwijding in het christelijk geloof.
De eerste stap is het Doopsel, de tweede stap de Eerste Heilige Communie en de derde stap is het Heilig Vormsel.

Ons kind is niet gedoopt
Soms zijn ouders/verzorgers wel geïnteresseerd in de Eerste Heilige Communie, maar is hun kind niet gedoopt.
Soms is hier destijds voor gekozen om in de keuze hiervoor het kind te betrekken.
Uw kind kan voor de communieviering nog gedoopt worden.
Het pastorale team zal overleggen met u, hoe we een doopviering in de voorbereidingstijd een plaats kunnen geven

Wilt u uw kind de Eerste Heilige Communie laten doen?
Jaarlijks is er gelegenheid tot het doen van de Eerste Communie. Via alle basisscholen van de parochie krijgen alle kinderen in groep 4 een uitnodiging voor een informatie avond. Tijdens deze bijeenkomst zullen wij u uitleg geven over wat je Eerste Communie doen inhoudt en hoe wij vanuit de parochie, in voortdurende samenwerking met u, u en uw kind willen begeleiden op weg naar de grote gebeurtenis. Deze informatie avond is al geweest, maar u kunt uw zoon/dochter opgeven tot 1 december 2023. Voor de communieviering zijn er een aantal voorbereidingsbijeenkomsten in het parochiecentrum van Wouw op een woensdagmiddag. Voor alle informatie hierover en vragen kunt u mailen met onze teamassistente Mirella Broos op mirella@samenkerk.nl. Opgeven van uw kind doet u door te drukken op aanvragen Eerste Communie .

De viering van de Eerste Heilige Communie 2024*:
In 2024 is er op zondag 26 mei 2024 om 11.00 uur in de St. Lambertuskerk te Wouw een feestelijke Eerste Heilige Communieviering voor alle communicanten uit parochie Onze Lieve Vrouw in ’t Woud

*Aan deze data kunnen geen rechten worden verleend

Kosten?
Aan de voorbereiding op de Communie zijn kosten verbonden. Deze kosten zijn vastgesteld door het Bisdom van Breda waartoe wij als parochie behoren. Wanneer u geen parochiebijdrage betaalt dan wordt een bedrag gevraagd dat gelijk is aan het bedrag voor één jaar parochiebijdrage. Voor 2024 is dit bedrag per gezin vastgesteld op € 160,=,

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de teamassistente van de parochies via e-mail: mirella@samenkerk.nl