Intenties aanvragen

 1. Druk op Intentie(s) aanvragen
 2. Briefje in brievenbus van parochiecentrum, Torenplein 1A, 4724 BP Wouw
  Geeft u naast de namen van uw dierbaren ook aan voor wie het om een jaargetijde gaat
 3. Per telefoon
  Heerle 0165-303102
  Moerstraten 0165-303114
  Wouw 0165-308230
  Wouwse Plantage 0165-379855 of 0165-379883

Datumtabel Rond de Vier Torens 2022

In deze tabel kunt u zien, wanneer u intenties uiterlijk indient, om deze in het parochieblad te laten publiceren. In Wouw en Wouwse Plantage zijn het steeds zondagvieringen. De data voor Heerle en Moerstraten zijn aangeven (resp. met H en M). De kerkdeurnummers worden niet aan huis bezorgd, er liggen dan extra exemplaren in de kerkgebouwen.

   ABCDE  
 Verschijning (woensdag)Deadline kopij artikel. (maandag)Deadline ontvangen intenties (woensdag)Deadline sturen intenties naar Frank (donderdag)Intenties voor Vieringen op: (in vet Heerle, cursief Moerstraten)
118 jan.9 jan.11 jan.12 jan.21/1;22/1; 29/1;3/2; 5/2; 12/2
215 feb.6 feb.8 feb.9 feb.19/2; 26/2; 3/ 3;5/3; 12/3
315 maart6 maart8 maart9 maart18/3;19/3; 26/3; 9/4; 10/4
412 april3 april5 april6 april15/4;16/4; 23/4; 30/4; 5/5;7/5
510 mei1 mei3 mei4 mei14/5; 18/5; 20/5; 21/5; 28/5; 29/5;2/6; 4/6
67 juni29 mei31 mei1 juni11/6; 17/6; 18/6; 25/6; 2/7
75 juli *26 juni28 juni29 juni7/7;9/7; 15/7;16/7; 23/7; 30/7; 6/8
89 aug.*31 juli2 aug.3 aug.13/8; 20/8; 27/8; 1/9;3/9
96 sept.28 aug.30 aug.31 aug.10/9; 16/9;17/9; 24/9; 1/10
104 okt.25 sept.27 sept.28 sept.6/10;8/10, 15/10; 22/10; 29/10;3/11; 5/11
118 nov.30 okt.1 nov.2 nov.12/11; 18/11 19/11; 26/11; 1/12;3/12; 10/12
1213 dec.4 dec.6 dec.7 dec.17/12; 24/12; 25/12; 26/12; 31/12

*= kerkdeurnummer

Kosten
Een intentie kost € 12,-.
Bij elke intentie voor dezelfde viering mogen maximaal 3 namen worden genoemd.
Wilt u meer dan 3 namen noemen, dan betaalt u dus voor de volgende 3 (maximaal) wederom € 12,-.
Voor intenties tijdens verschillende vieringen, betaalt u voor iedere viering en telkens maximaal 3 namen per intentie € 12,-.

Betaling
Betaling kan contant of door overmaking op rekeningnummer NL60RABO0372701396 t.n.v. parochie OLV in het Woud met vermelding van ‘intentie voor ………’.