Intenties aanvragen

 1. Druk op Intentie(s) aanvragen
 2. Briefje in brievenbus van parochiecentrum, Torenplein 1A, 4724 BP Wouw
  Geeft u naast de namen van uw dierbaren ook aan voor wie het om een jaargetijde gaat
 3. Per telefoon
  Heerle 0165-303102
  Moerstraten 0165-303114
  Wouw 0165-308230
  Wouwse Plantage 0165-379855 of 0165-379883

Datumtabel Rond de Vier Torens 2022

In deze tabel kunt u zien, wanneer u intenties uiterlijk indient, om deze in het parochieblad te laten publiceren. In Wouw en Wouwse Plantage zijn het steeds zondagvieringen. De data voor Heerle en Moerstraten zijn aangeven (resp. met H en M). De kerkdeurnummers worden niet aan huis bezorgd, er liggen dan extra exemplaren in de kerkgebouwen.

Verschijning parochieblad (woensdag)Deadline ontvangen intenties (woensdag)Intenties voor Vieringen op:
(H) = Heerle (M) = Moerstraten
18 mei11 mei21/5(H), 22/5, 26/5, 29/5, 3/6(M), 5/6, 12/6, 18/6(H) en 19/6
22 jun15 jun26/6, 1/7(M), 3/7, 10/7, 16/7 (H) en 17/7
20 jul *13 jul24/7, 31/7, 7/8, 14/8 en 21/8
24 aug *17 aug28/8, 2/9(M), 4/9, 11/9, 17/9(H) en 18/9
21 sep14 sep25/9, 2/10, 7/10(M), 9/10, 15/10(H) en 16/10
19 okt12 okt23/10, 30,10, 4/11(M), 6/11, 13/11, 19/11(H) en 20/11
23 nov16 nov27/11, 4/12, 11/12 en 18/12
21 dec14 dec24/12, 25,12, 26/12, 1/1,  8/1 en 15/1

*= kerkdeurnummer

Kosten
Een intentie kost € 11,-.
Bij elke intentie voor dezelfde viering mogen maximaal 3 namen worden genoemd.
Wilt u meer dan 3 namen noemen, dan betaalt u dus voor de volgende 3 (maximaal) wederom € 11,-.
Voor intenties tijdens verschillende vieringen, betaalt u voor iedere viering en telkens maximaal 3 namen per intentie € 11,-.

Betaling
Betaling kan contant of door overmaking op rekeningnummer NL60RABO0372701396 t.n.v. parochie OLV in het Wouw met vermelding van ‘intentie voor ………’.