Parochiebijdrage / Kerkbalans

Kerkbalans is een gezamenlijke jaarlijks actie van een aantal kerkgenootschappen in Nederland, waaronder de RK Kerk.
Ook onze parochie doet elk jaar in januari hieraan mee.
Omdat zij geen subsidie ontvangt, kan onze parochie niet voortbestaan zonder bijdragen van onze parochianen.
Hiermee dekt de parochie voor een belangrijk deel haar kosten .
Eénmaal per jaar schrijven wij parochianen aan met het verzoek om een gift.

Richtbedrag
Het richtbedrag voor 2024 is € 160,-, maar de parochie is blij met elke gift, lager of hoger! Meer dan ooit heeft de parochie uw bijdrage nodig voor de jaarlijkse exploitatie!

Periodieke giftenaftrek
Wanneer u minimaal 5 jaar achtereen jaarlijks een gelijke bijdrage levert aan het parochiefonds, dan is deze gift volledig zonder drempel aftrekbaar voor de belasting.
En de parochie betaalt over uw gift geen cent belasting.
Een win-win-situatie dus!!
De parochie dient hiervoor een contractje met u te sluiten.
Voor meer informatie kunt u e-mailen met infoolv@samenkerk.nl of bellen met 0165-308230.
Onderstaand treft u een overzicht van het percentage belastingbesparing aan.

Minimale besparing
AOW-gerechtigden 19,07% (2024)
Niet-AOW gerechtigden 36,97 % (2024)

Maximale besparing
AOW-gerechtigden 36,97% (2024)
Niet-AOW-gerechtigden 36,97% (2024)

Wij hopen dat u ook dit jaar weer meedoet met ons parochiefonds.
De parochie is u hiervoor heel dankbaar!!

Overmaking
Stort uw bijdrage op rekeningnummer NL72RABO0372710492
t.n.v. parochiefonds OLV in het Woud
o.v.v. “parochiefonds 2024”.