Parochiebijdrage / Kerkbalans

Kerkbalans is een gezamenlijke jaarlijks actie van een aantal kerkgenootschappen in Nederland, waaronder de RK Kerk.
Ook onze parochie doet elk jaar in januari hieraan mee.
Omdat zij geen subsidie ontvangt, kan onze parochie niet voortbestaan zonder bijdragen van onze parochianen.
Hiermee dekt de parochie voor een belangrijk deel haar kosten .
Eénmaal per jaar schrijven wij al onze parochianen aan met verzoek om een gift.

Wij hopen dat u ook dit jaar weer meedoet met ons parochiefonds.
De parochie is u hiervoor heel dankbaar!!

Overmaking
Stort uw bijdrage op rekeningnummer NL72RABO0372710492
t.n.v. parochiefonds OLV in het Woud
o.v.v. “parochiefonds 2020”.