Team, bestuur, administratie

Het pastoraal team


Pastoor Frans Verheije
Tel. 06-53 88 74 86
pastoorverheije@gmail.com


Diaken Ryan Keetelaar
Tel. 06 -13 01 63 33
pastorkeetelaar@samenkerk.nl


Teamassistente Mirella BroosAarden
Tel. 06-30 52 55 09
mirella@samenkerk.nl

Parochiecoördinator: Wim Brooijmans, tel. 0165-308230
Vragen, reacties, suggesties, opmerkingen of klachten kunt u sturen naar infoolv@samenkerk.nl    
  

Parochiebestuur

Torenplein 1A, 4724 BX Wouw

 • Frans Verheije, pastoor en voorzitter
 • Wim Reijnders, vicevoorzitter  
 • Frank Schijven, secretaris,
  email: kerkbestuurolv@samenkerk.nl
  tel. 06-10 69 60 00

 • Miranda Dellevoet-Naalden, penningmeester
 • Wim Brooijmans, administratie en Kerkbalans/parochiebijdrage
 • Els Doggen-Michielsen, vrijwilligers
 • Piet Backx, onroerend goed en begraafplaatsen

Parochieadministratie

Bijna dagelijks wordt de administratie van de parochie bijgehouden.
Het administratieadres is gelijk aan het post- en bezoekadres:
Torenplein 1A
4724 BX  Wouw

Telefoon:
tijdens spreekuur 06-38 09 22 17 (vrijdag van 9.30 tot 10.00 uur)
buiten spreekuur 0165-308230
E-mail: infoolv@samenkerk.nl