Tarieven

Tarieven kerkelijke diensten

Van het Bisdom Breda hebben wij bericht ontvangen over de tarieven voor kerkelijke diensten in 2024.

Uitvaartdienst (met of zonder avondwake) € 700,-
Dienst in crematorium of op begraafplaats zonder voorafgaande kerkelijke dienst met of zonder avondwake € 467,-
Alleen avondwake € 350,-
Huwelijksdienst € 700,-
Jubileumdienst € 350,-
Advies parochiebijdrage/richtbedrag € 160,-
Plaatsengeld € 1,-
Stipendium (misintentie) € 12,-

Voor doopsel, Eerste Communie en Vormsel verwijzen wij naar de tekst van de laatste alinea op deze pagina.

Degenen die steeds minimaal het richtbedrag aan parochiebijdrage betalen en die gebruik maken van één van de genoemde kerkelijke diensten, hoeven voor de betreffende dienst niets te betalen.

Degenen, die aan parochiebijdrage minder dan het richtbedrag betalen en die gebruik maken van een van de genoemde kerkelijke diensten, zullen het verschil tussen het tarief voor de betreffende kerkelijke dienst en de feitelijk betaalde parochiebijdrage van de afgelopen 5 jaren bij moeten betalen.

In de loop der jaren zijn de richtlijnen vanuit het Bisdom aangepast. Als men samenwoont is men zelfstandig en worden dan geacht zelf parochiebijdrage te betalen.
Ook als men ouder is dan 18 jaar met een eigen inkomen en thuiswonend, wordt men eveneens gezien als zelfstandig en via de richtlijnen van het Bisdom geacht zelf parochiebijdrage te betalen.

Voor degenen die géén parochiebijdrage betalen en die gebruik maken van een van de genoemde kerkelijke diensten gelden bovenstaande tarieven.

Bijdrage doop, eerste communie en vormsel

Is iemand in voldoende mate lid van het parochiefonds dan wordt er niets in rekening gebracht. Ouders die geen lid zijn van het parochiefonds krijgen een rekening van € 156.
Bij een bijdrage die lager is dan het drempelbedrag wordt een reductie toegepast.
Wanneer in één gezin in hetzelfde kalenderjaar 2 of meer dopelingen, communicanten en/of vormelingen zijn, hoeft slechts voor één te worden betaald.

Tarieven begraafplaatsen Onze Lieve Vrouw in het Woud

Omschrijving  Vanaf 1.1.2023Vanaf 1.1.2024
Grafrecht(voor begraven, nis en urnengraf) voor 20 jaar incl. onderhoudsbijdrage begraafplaats *€ 1.105,-€ 1.105,-
Grafrecht voor 20 jaar urnenplaats bij bomen incl. onderhoudsbijdrage
€ 1.475,-    
€ 1.475
Grafrecht voor 20 jaar bij een bijzetting van een urn in de urnenmuur/nis/bestaand graf€ 594,-€ 594,-
 Gedenkplaatje voor 10 jaar € 50,- € 50,-
Verstrooiing van as op strooiveld€ 138,-€ 138,-
Grafrecht bij verlenging per jaar/per overledene  incl. onderhoudsbijdrage begraafplaats€ 56,-€ 56,-
Reservering grafruimte per jaar ( zowel bij enkel als bij dubbelgraf)  incl. onderhoudsbijdrage begraafplaats.€ 56,-€ 56,-
Kosten grafdelven door de week€ 432,-€ 432,-
Kosten grafdelven op zaterdag€ 490,-€ 490,-
Kosten nissen€ 406,-€ 406,-
Kosten afdekplaten nissen€ 222,-€ 222,-
Kosten urnengraven€ 554,-€ 554,-
Kosten afdekplaten urnengraven€ 369,-€ 369,-
Verwijderingskosten grafmonument€ 246,-€ 246,-

Opmerkingen:

*  Voor een dubbel graf wordt een tarief van 2x grafrecht en 2x onderhoudsbijdrage begraafplaats in rekening gebracht;
Bij overlijden 2e persoon, wordt tijdslimiet grafrechten van de 1e overledene gelijk getrokken naar  20 jaar  en verrekend. b.v. na 11 jaar bij bijzetting wordt dan 9/20 deel van 1e overledene in rekening gebracht.

Jaarlijks worden de prijzen geïndexeerd met het indexcijfer CPI van oktober ( afgerond naar hele € )

Bij kindergraven, wanneer het kinderen betreft tot en met 12 jaar en in het geval van een doodgeboren vrucht, wordt van de navolgende tarieven slechts 50% in rekening gebracht, t.w. grafrecht voor de duur van 20 jaar incl. onderhoudsbijdrage begraafplaats, kosten grafdelven en verwijderingskosten grafmonumenten.

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 29 november 2022.