Parochieblad

Het parochieblad “Rond de 4 Torens” verschijnt één keer per maand en wordt verspreid in de 4 kerkdorpen Heerle, Moerstraten, Wouw en Wouwse Plantage.
Het parochieblad geeft informatie over zaken zoals actuele onderwerpen in de parochie en de kerk, over de weekendvieringen, activiteiten en de intenties.
Hieronder ziet u de verschijningsdata van dit jaar.
Als u achter een nummer klikt op het betreffend nummer of op ‘Download‘ kunt u dit inzien.

Parochieblad per e-mail

Velen zijn u al voorgegaan!
Wilt u ook het parochieblad en ander nieuws per e-mail ontvangen, klik dan hier!

Als u kopij wil aanleveren voor het parochieblad moet u dat uiterlijk een week voor de verschijningsdatum mailen naar het adres: viertorens@samenkerk.nl

2023

Volgende verschijningsdatum: woensdag 13 december 2023 / kopij inleveren tot maandag 4 december 2023.
INTENTIES voor de periode 17 december – 31 december uiterlijk woensdag 6 december 2023 inleveren.

Algemeen contactpersoon: Frank Schijven, infoolv@samenkerk.nl  

Contactpersonen per geloofsgemeenschap
Heerle: Betsy van Meer
Moerstraten: Anita Bierbooms
Wouw: Wim Brooijmans,
W. Plantage: Huub Raaymakers


Verspreiden parochieblad
Heerle: Leo van Akkeren
Moerstraten: Jan Verbogt
Wouw: Corry Uijtdewillegen
W. Plantage: Ton Raaymakers

Hebt u klachten over de bezorging neem dan contact op via e-mail: viertorens@samenkerk.nl