Parochieblad

Het parochieblad “Rond de 4 Torens” verschijnt één keer per maand en wordt verspreid in de 4 kerkdorpen Heerle, Moerstraten, Wouw en Wouwse Plantage.
Het parochieblad geeft informatie over zaken zoals actuele onderwerpen in de parochie en de kerk, over de weekendvieringen, activiteiten en de intenties.
Hieronder ziet u de verschijningsdata van dit jaar.
Als u achter een nummer klikt op het betreffend nummer of op ‘Download‘ kunt u dit inzien.

Parochieblad per e-mail

Velen zijn u al voorgegaan!
Wilt u ook het parochieblad en ander nieuws per e-mail ontvangen, klik dan hier!

Als u kopij wil aanleveren voor het parochieblad moet u dat uiterlijk een week voor de verschijningsdatum mailen naar het adres: viertorens@samenkerk.nl

2023-2024

Volgende verschijningsdatum: woensdag 19 juni 2024 / kopij inleveren tot maandag 10 juni 2024.
INTENTIES voor de periode 23 juni – 14 juli 2024 uiterlijk woensdag 12 juni 2024 inleveren.

Algemeen contactpersoon: Frank Schijven, infoolv@samenkerk.nl  

Contactpersonen per geloofsgemeenschap
Heerle: Betsy van Meer
Moerstraten: Anita Bierbooms
Wouw: Wim Brooijmans,
W. Plantage: Huub Raaymakers


Verspreiden parochieblad
Heerle: Leo van Akkeren
Moerstraten: Jan Verbogt
Wouw: Corry Uijtdewillegen
W. Plantage: Ton Raaymakers

Hebt u klachten over de bezorging neem dan contact op via e-mail: viertorens@samenkerk.nl