Vormsel

Wat is het Vormsel?
Soms moeten we keuzes maken in ons leven. Bij het Vormsel zeg je zelf dat je bij de Kerk wilt horen.
Bovendien vraag je of de heilige Geest je wilt helpen op jouw weg door het leven.
De bisschop of zijn plaatsvervanger legt zijn hand op je hoofd en zalft je met Chrisma, net als tijdens de Doop.
Je wordt maar één keer gevormd, net als je ook maar één keer wordt gedoopt.

Wanneer kun je gevormd worden?
Als je gedoopt ben en je Eerste Communie hebt gedaan, kun je gevormd worden.
Als dit niet het geval is, neem dan contact op voor nader overleg.
Ons e-mailadres is mirella@samenkerk.nl .   

Wanneer
De vormselviering vindt regionaal plaats op vrijdag 3 juni 2022 om 19.00 uur in de kerk van Wouw.
Het sacrament voor het Vormsel wordt gegeven door de bisschop of een gedelegeerde van de bisschop.

Informatie en inschrijven
Voor de ouders/verzorgers uit de hele regio was er een ouderinformatie avond gepland. Deze kon door de huidige Corona maatregelen helaas niet doorgaan. Wilt u meer informatie ontvangen over de vormselviering en de voorbereidingsbijeenkomsten dan kunt u een mail sturen naar onze teamassistente Mirella Broos op mirella@samenkerk.nl. U ontvangt dan vrijblijvend alle informatie per mail.

U kunt uw zoon/dochter opgeven voor het Vormsel. Hij/zij is van harte welkom. Aanmelden kan tot 15 december 2021 door hier te drukken op aanvraag vormsel. Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met onze teamassistente Mirella Broos via mirella@samenkerk.nl.

Kosten
Aan de voorbereiding op het Vormsel zijn kosten verbonden. Deze kosten worden vastgesteld door ons bisdom. Dit jaar bedraagt de bijdrage €132,=. Uw mogelijke bijdrage aan het parochiefonds in het jaar van opgave wordt op deze kosten in mindering gebracht.