Vormsel

Wat is het Vormsel?
Soms moeten we keuzes maken in ons leven. Bij het Vormsel zeg je zelf dat je bij de Kerk wilt horen.
Bovendien vraag je of de heilige Geest je wilt helpen op jouw weg door het leven.
De bisschop of zijn plaatsvervanger legt zijn hand op je hoofd en zalft je met Chrisma, net als tijdens de Doop.
Je wordt maar één keer gevormd, net als je ook maar één keer wordt gedoopt.

Wanneer kun je gevormd worden?
Elk jaar ontvangen leerlingen uit groep 8 van alle basisscholen in onze parochie persoonlijk in onze parochie en ook via ons parochieblad een uitnodiging voor het Vormsel.
Als je gedoopt ben en je Eerste Communie hebt gedaan, kun je gevormd worden.
Als dit niet het geval is, neem dan contact op voor nader overleg.
Ons e-mailadres is mirella@samenkerk.nl .   

Wanneer
De vormselviering vindt regionaal plaats op de vrijdagavond voor Pinksteren.
Het ene jaar is deze viering in de kerk van Hoogerheide, het andere jaar in Wouw.
Het sacrament voor het Vormsel wordt gegeven door de bisschop of een gedelegeerde van de bisschop.

Kosten
Aan de voorbereiding op het Vormsel zijn kosten verbonden. Deze kosten worden vastgesteld door ons bisdom. Uw mogelijke bijdrage aan het parochiefonds in het jaar van opgave wordt op deze kosten in mindering gebracht.

Inschrijven en vragen
U kunt voor vragen en een inschrijfformulier contact opnemen met onze teamassistente via mirella@samenkerk.nl.