Vormsel

Wat is het Vormsel?
Soms moeten we keuzes maken in ons leven. Bij het Vormsel zeg je zelf dat je bij de Kerk wilt horen.
Bovendien vraag je of de heilige Geest je wilt helpen op jouw weg door het leven.
De bisschop of zijn plaatsvervanger legt zijn hand op je hoofd en zalft je met Chrisma, net als tijdens de Doop.
Je wordt maar één keer gevormd, net als je ook maar één keer wordt gedoopt.

Wanneer kun je gevormd worden?
Als je gedoopt ben en je Eerste Communie hebt gedaan, kun je gevormd worden.
Als dit niet het geval is, neem dan contact op voor nader overleg.
Ons e-mailadres is mirella@samenkerk.nl .   

Wanneer
De vormselviering vindt regionaal plaats op vrijdag 21 mei 2021 in de kerk van Wouw.
Het sacrament voor het Vormsel wordt gegeven door de bisschop of een gedelegeerde van de bisschop.

Informatie en inschrijven
Voor de ouders/verzorgers uit de hele regio is er een ouderinformatie avond geweest. Tijdens deze avond werd er meer verteld over het project dat we gebruiken als voorbereiding op het vormsel en een toelichting gegeven op de bijbehorende activiteiten.

U kunt uw zoon/dochter nog opgeven voor het Vormsel. Hij/zij is van harte welkom. Aanmelden kan tot 1 december 2020. Meer informatie, voor vragen en/of een inschrijfformulier kunt u contact opnemen met onze teamassistente Mirella Broos via mirella@samenkerk.nl.

Kosten
Aan de voorbereiding op het Vormsel zijn kosten verbonden. Deze kosten worden vastgesteld door ons bisdom. Dit jaar bedraagt de bijdrage €122,=. Uw mogelijke bijdrage aan het parochiefonds in het jaar van opgave wordt op deze kosten in mindering gebracht.