Ziekenzalving of ziekenzegen

Ziekenzalving
Als iemand ernstig ziek is of door ouderdom steeds zwakker wordt, kan het sacrament van de ziekenzalving troost geven.
De priester zalft dan hoofd en handen met ziekenolie, olie die speciaal door de bisschop jaarlijks wordt gewijd.
Door de heilige Geest ontvangt men kracht in een tijd van onzekerheid.
Mensen voelen zich zo gesterkt waardoor zij beter opgewassen zijn tegen onverwachte wendingen in hun leven. In de kring van familieleden en dierbare vrienden kan het sacrament nog meer betekenis krijgen.
Het verdient voorkeur tijdig de afspraak te maken voor een ziekenzalving, zodat de zieke zich er goed op kan voorbereiden, en ook familieleden de zalving kunnen bijwonen.  

Ziekenzegen
Naast het sacrament van de ziekenzalving kent de kerk ook de ziekenzegen.
De ziekenzegen is geen sacrament, maar wel een zeer zinvol en mooi moment, om al biddende te vragen om kracht van de Heer. Jezus zelf heeft de mensen de handen opgelegd toen Hij rondtrok, Hij raakte hen aan, genas hen ook, gaf hen rust, bemoedigde hen. Er ging een kracht van Hem uit. Jezus heeft elke gedoopte opgedragen om een zegen te zijn en te zegenen.
De ziekenzegen omvat gebed en handoplegging en kent geen zalving met de ziekenolie.
De diaken gaat voor in deze viering.

Afspraken kunnen worden gemaakt via telefoonnummer 06 30 52 55 09