Toestemming gebruik e-mail e.d.

Hierbij verleen ik/verlenen wij toestemming voor gebruik van e-mail e.d. voor toezending van parochieblad en ander parochienieuws